Wykwalifikowany pracownik produkcyjny Hydromat (m/k) – Niemcy Nr Certyfikatu 9383

Szczegóły

Zadania:
Praca na nowoczesnym urządzeniu Hydromat (automatyczna obrabiarka z taktem rotacyjnym) i odpowiedzialność za samodzielne obsługiwanie naszych instalacji. Do zakresu obowiązków pracownika na tym stanowisku należą także regulacja i sterowanie procesami produkcyjnymi na maszynie oraz samodzielne przeprowadzanie korekt wymiarowych, a także utrzymanie i konserwacja instalacji produkcyjnych i narzędzi. Oprócz tego pracownik na tym stanowisku odpowiada za separację wadliwych produktów oraz za samodzielne przeprowadzanie prostszych czynności przezbrajania. Oprócz tego do zadań pracownika na tym stanowisku należą pomiary części i wpisywanie danych do naszego systemu CAQ.

Praca 3 zmianowa. Dodatki za niedzielę i nocne zmiany. Płaca od 14 Euro brutto za godz. Możliwość wyższej stawki w zależności od doświadczenia i kwalifikacji.

Ustawiacz maszyny Hydromat (m/k) – Niemcy Nr Certyfikatu 9383

Szczegóły:

Zadania:
Praca na nowoczesnym urządzeniu Hydromat (automatyczna obrabiarka z taktem rotacyjnym) i odpowiedzialność za samodzielne ustawianie i obsługiwanie naszych instalacji.
Regulowanie i sterowanie procesów produkcyjnych w obrębie maszyny (w tym wymiana narzędzi) również wchodzą w zakres obowiązków, podobnie jak utrzymanie i konserwacja instalacji produkcyjnych i narzędzi oraz sporządzanie planów nastawy nowych części. Oprócz tego pracownik na tym stanowisku odpowiada za separację wadliwych produktów, śledzenie przyczyn występowania wadliwych części oraz formułowanie czynności separacyjnych i kontrolę skuteczności.
Oprócz tego do zadań pracownika na tym stanowisku należą pomiary części i wpisywanie danych do naszego systemu CAQ.

Praca 3 zmianowa. Dodatki za niedzielę i nocne zmiany. Płaca od 16 Euro brutto za godz. Możliwość wyższej stawki w zależności od doświadczenia i kwalifikacji.